آیا میتوان مکالمه زبان را تقویت کرد؟

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

نوشتن، خواندن، گوش دادن 4 مهارت زبان هستندکه هرکدام برای تقویت به تنهایی بکار برده میشود.تمام کتاب‌ها، وب سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی دنیا و رفتن به آموزشگاه زبان انگلیسی به تنهایی برای یادگیری زبان انگلیسی کافی نیست.

روشهای تقویت  مکالمه :

1.در هر زمان و مکانی که هستید درباره کارهای روزانه تان به زبان انگلیسی فکر کنید.

2.با ایستادن در جلوی آینه با خودتان با صدای بلند صحبت کنید تا قدرت مکالمه زبان تان ذخیره شود.

3.سعی کنید روان صحبت کنید تا اینکه به فکر چینش درست دستور زبان باشید.

4.با تماشای فیلم‌هاي زبان اصلی،به واژگان جديد و تلفظ آنها توجه نمایید و یادداشت برداری کنید.

  1. به آهنگ های انگلیسی به همراه متن آن گوش فرا دهید.
  2. آواز خواندن به همراه آهنگ‌ مورد علاقه کمک میکند که روان تر صحبت کنيد.
  3. شکل های مختلف افعال را یاد بگیرید تا در هنگام مکالمه بتوانید براحتی با توجه به زمان از آنها استفاده کنید.

8.سعی کنید با دیدن فیلم ها ،عبارات روزمره و رایج روزمره آنها را یادداشت کنید تا بتوانید در هنگام مکالمه از آن استفاده کنید.

9.جملات را یاد بگیرید بهتر از این است که لغات و دستور زبان را یاد بگیرید.

10.به دلخواه یک داستان کوتاه را انتخاب کنید و یاد بگیرید و آن را تعریف کنید.

11.در دوره های بحث آزاد مکالمه زبان ،یکی از آموزشگاه های زبان شرکت کنید که بسیار در مهارت مکالمه تاثیرگزار است.

  1. تمرین، تمرین، تمرین و تمرین، یکی از بهترین راه های تقویت مکالمه زبان است

13.تماشای فیلم و سریال به زبان اصلی باعث میشود تا با محیط زندگی،فرهنگ و آداب و رسوم سایر کشورها آشنا شوید.

14. حفظ کردن را متوقف کنید! یادگیری زبان انگلیسی یک معادله ریاضی نیست.

 

 

منبع : مکالمه زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments