تنظیم دادخواست

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

  

ابتدا باید بررسی کنیم تا ببینیم دادخواست چیست و تنظیم دادخواست  در چه مواردی انجام می گیرد؟

در هنگام طرح دعوای حقوقی یا خانوادگی در مراجع قضایی باید  تنظیم دادخواست  در فرم های مخصوصی که از طرف

 قوه قضاییه به تصویب رسیده است انجام گیرد، در غیر این صورت اگر دادخواست در برگه دیگری تنظیم شود مراجع قضایی به آن رسیدگی نمی کنند .

البته در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم کرد.

به طور کلی تنظیم دادخواست را می توان به بیان ادعا نزد مراجع قضایی گفت که باید در برگه ای مخصوص نوشته شود.

مطابق با ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست است.

فرم های دادخواست برای هر مرحله از دادخواهی و برای تقدیم به هر مرجع قضایی متفاوت است که در ادامه انواع آن را بیان خواهیم کرد .

 مواردی که در تنظیم دادخواست باید نوشته شود

 تنظیم دادخواست توسط وکیل با سابقه  دادورزیار  نوشته می شود.

در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در تنظیم دادخواست باید نوشته شود بیان شده است و شامل موارد زیر  است . 

  1. مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خواهان      
  2. در صورتی که تنظیم دادخواست توسط وکیل انجام می شود باید مشخصات وکیل نیز درج شود
  3.   نشانی شخصی که دعوا علیه او مطرح شده است معلوم نباشد باید سه بار در روزنامه آگهی منتشر شود و در صورتی که مراجعه ای صورت نگیرد، دادگاه به صورت غیابی حکم صادر می کند
  4. در قسمت دیگر باید خواسته و بهای آن تعیین شود؛ خواسته یا مالی است و یا غیر مالی. مثلا در صورتی که دادخواست  در مورد طلب مالی از شخصی دیگر باشد، باید مبلغ آن به طور دقیق در تنظیم دادخواست قید شود.در ایران دادگاه ها بدون عرضه دادخواست به دعوی ها رسیدگی نمی کنند.
  5. تنظیم دادخواست باید به زبان فارسی  به صورت کتبی و به صورت تایپ شده در برگه های ویژه ای نوشته شود  

تفاوت تنظیم دادخواست حقوقی با شکایت کیفری

دعاوی کیفری بابت وقوع یک جرم مطرح می شود و شاکی درخواست مجازات مجرم را دارد، اما دعاوی حقوقی  معمولا برای مسائل حقوقی و مالی مطرح می شود.

شکایت کیفری یا شکواییه برای دعاوی کیفری تنظیم می شود ولی دادخواست حقوقی برای دعاوی حقوقی تنظیم  می شود .

شکایت کیفری مربوط به آیین دادرسی کیفری است دادخواست حقوقی مربوط به آیین دادرسی مدنی است   

شکایت نامه کیفری باید به دادسرا یا دادگاه کیفری ارائه شود. و دادخواست حقوقی باید به دادگاه حقوقی ارائه  ود.شکوایه را میتوان در یک برگه معمولی نوشت اما تنظیم دادخواست حقوقی باید در فرم مخصوص چاپ شده رائه رددر شکایت کیفری به شخص شکایت کننده، شاکی و به شخصی که از او شکایت شده است متشکی عن هو  گفته می شود. در دادخواست حقوقی به شخصی که اقامه دعوی کرده است، خواهان و به کسی که دعوی علیه او اقامه شده است خوانده گفته می شود و به موضوعی که برای آن پرونده تشکیل شده است خواسته گفته می شود برای تنظیم شکواییه باید یک تمبر پنج هزار تومانی استفاده کرد. هزینه اقامه دعوی حقوقی با توجه به  ارزش  خواسته متغییر است .  

چگونگی تنظیم دادخواست حقوقی

یکی از اساسی ترین مراجع رسیدگی به دعاوی و شکایت مردم محاکم قضایی می باشد. محاکم قضایی بر حسب قوانینی که رسیدگی به پرونده های قضایی را تعیین می کنند، به شکایات مراجعه کنندگان رسیدگی می کند و احکام نهایی را صادر میکند .    

برای شروع شکایت در محاکم قضایی تنظیم دادخواست الزامی می باشد و با پیشرفت بسترهای الکترونیکی و خط مشی های قوه قضاییه، اقامه دعوا بدون تنظیم دادخواست ناممکن  می باشد .   

پس همه افرادی که متقاضی طرح دعوا در خصوص پرونده های گوناگونی هستند باید دادخواست مربوطه را تنظیم کنند و پس از طی شدن مراحل و روند قانونی این دادخواست به مراجع قضایی مربوطه ارائه شود .

بنابراین چنانچه دادخواست با فرم مشخص شده تنظیم نشود دادگاه به پرونده هیچ رسیدگی نخواهد کرد .

روند اداری تنظیم دادخواست

همانطور که ذکر شد در اکثر شهر ها به بستر خدمات الکترونیک و اینترنتی قوه قضایه دسترسی وجود دارد و به همین دلیل به ندرت پیش می آید که محاکم قضایی دادخواست ها را به صورت دستی و غیر رسمی بپذیرند .

بنابراین افرادی که قصد طرح دعوی در محاکم قضایی دارند باید به سامانه خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و یا با مراجعه کردن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداختن هزینه معین شده در رابطه با تنظیم و تکمیل دادخواست، روند طرح دعوی حقوقی خود را در محاکم قضایی آغاز نمایند .

 

البته اگر در شهرستان کوچکی که هنوز دسترسی به خدمات الکترونیکی وجود ندارد، امکان پذیرش دادخواست به صورت دستی توسط دادگاه ها وجود دارد .

مدارک و ضمائمی که مربوط تنظیم دادخواست می باشد.

خواهان باید مدارک و مستنداتی که در رابطه با پرونده وجود دارد را ضمیمه دادخواست کند تا دادگاه بر اساس قانون و با توجه به مدارک و مستندات داوری کند و حکم دهد .

به طور معمول مدارک و مستندات باید کپی برابر اصل شود .

البته در سیستم الکترونیک مدارک یک بار اسکن می شود و مدیر دادگاه آن را به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه چاپ کند .

ابلاغ دادخواست

در صورتی که دعوایی مطرح شده باشد از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده می شود تا با مراجعه به مراجع قضایی از جزئیات آن مطلع شود .

این امر به معنی ابلاغ نیست چون که ابلاغ باید به صورت کاغذی و با امضا به نشانی خوانده فرستاده شود

تنظیم دادخواست اعاده حیثیت 

این دادخواست زمانی تنظیم می شود که شخصی علیه شخص دیگری مطالب غیر واقعی بیان کند و باعث تشویش اذهان عمومی یا تخریب شخصیت او شود. بنابراین شخص زیان دیده می تواند دادخواست اعاده حیثیت تنظیم کند و خوانده باید برای جبران خسارت مادی و معنوی او اقدام کند و در مواردی نیز مجازات در پی دارد.  

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به صورت دقیق این موضوع را اینگونه بیان کرده است :

 هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله، نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت را به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود .

تنظیم دادخواست مطالبه وجه

دعاوی مربوط به امور مالی از رایج ترین دعاوی است. از این دست دعاوی می توان به دادخواست مطالبه وجه چک و یا مطالبه وجه اشاره کرد

با تنظیم دادخواست مطالبه وجه، خواهان، خواسته که همان طلب خود می باشد را از طریق مراجع قانونی پیگیری می کند و دعوی را علیه خوانده در دادگاه اقامه می کند

در زمینه چک در صورتی که حساب شخص صادر کننده چک موجودی کافی نداشته باشد شخص می تواند چک را برگشت بزند و برای مطالبه وجه با تنظیم دادخواست مطالبه وجه از طریق مراجع قانونی اقدام کند 

تنظیم دادخواست اعسار

در صورتی که دعوای مالی علیه شخصی مطرح شده باسو و شخص خوانده توانایی پرداخت مبلغ مورد نظر را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد

با تنظیم این دادخواست شخص ناتوانی خود را به دادگاه اعلام می کند و بنا به دلایل موجود دادگاه می تواند اعسار را بپذیرد یا آن را رد کند

تنظیم دادخواست تنظیم سند

در صورت خرید یا فروش اموال غیر منقول مثل ملک یا زمین در صورتی که فروشنده برای تنظیم سند و انتقال آن به خریدار اقدامی نکند، خریدار می تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند از مراجع قضایی برای دریافت حق و حقوق خود اقدام کند

تنظیم دادخواست تامین دلیل

 تامین دلیل به معنی حفظ دلایلی‌ست که شخص احتمال می‌دهد در آینده نتواند آن‌ها را ارائه کند و در دعاوی مختلف برای اینکه هر یک از طرفین بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، می توانند دادخواست تامین دلیل دهد

این کار در دعاوی مختلف کاربرد دارد و طرفین می‌توانند در طول رسیدگی به دعوا آن را مطرح نمایند. تامین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی مطرح می‌شود، در نتیجه اصطلاح درخواست تامین دلیل برای آن به کار می‌رود نه دادخواست  

تنظیم دادخواست طلاق

دادخواست طلاق می تواند از طرف زوج یا زوجه به دادگاه خانواده ارائه شود  

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments