لامپ خودرو

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 اغلب تصادفات سنگین شب هنگام رخ می دهد. اگر چه میانگین حجم ترافیک در ساعات تاریکی شب تا 80% کاهش پیدا می کند ولی یک چهارم تصادفات جاده ای سخت در طول شب روی می دهد.بر اساس آمار منتشره دولت  فدرال آلمان در سال 2001 در آن کشور مجموعا 1516 نفر در جاده های بیرون شهری جان سپرده اند که 360 نفر آنها در جاده ها ودر ساعات شب و تاریکی بوده است.برای مشاهده بیشتر لامپ خودرو به این لینک مراجعه کنید.

 بر اساس این آمار بیشترین و اصلی ترین عوامل در بروز تصادفات  جاده ای در حین شب ناشی از، سرعت زیاد، عدم تشخیص صحیح مسیر حرکت ، انجام مانورهای خطرناک و بعضا صرف مشروبات الکلی بوده است . بهمین دلیل  مهندسین آلمانی سعی  کرده اند که در زمینه روشنایی اصلاحاتی را به انجام  رسانند.

نخستين چراغهای  (بزرگ جلو)  مورد استفاده در اتومبیل های اولیه شباهت به چراغهای درشکه های اسبی داشتند و اتومبیل های دایملر سال 1886 مجهز به چراغهایی بودند که در آنها شمع روشن می شد.

به غیراز چراغ های شمعی امکان استفاده از لامپ های  پارافین یا اکسی استیلن نیز برای روشنایی شب در خودروها وجود داشت. استفاده از لامپ های پارافین و استیلن به عنوان  تامین کنندگان روشنایی  انواع  اتومبیل تا بعد از جنگ جهانی اول  ادامه یافت و از دهه  1920  به بعد بود که نیروی برق یک دگر گونی عظیم نه  تنها در طراحی چراغهای اتومبیل  بوجود آورد  بلکه تمام  صنعت تولید خودرونیز، ازآن متاثرشد.می توان گفت لامپ های تنگستنی اولین لامپهای  برقی مورد استفاده در خودرو هستند .لامپ هاي تنگستني چراغ  خودروها را مي توان به دو دسته تنگستني معمولي و  تنگستني گازي (هالوژن ) تقسيم كرد.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments